Czy implanty zębowe można wszczepić w każdym wieku?

zabieg dentystyczny

Chociaż potocznie uważa się, że implanty zębowe są przeznaczone dla osób w starszym wieku, można je wszczepiać prawie wszystkim pacjentom. Warunkiem zastosowania metody jest jednak dostatecznie dobry stan zdrowia oraz ukończenie 18. roku życia.

Określenie granic wiekowych dla możliwości wszczepiania implantów nie jest możliwe, ponieważ stan zdrowia pacjentów może być zły w każdym wieku. Nawet procesy charakterystyczne dla wieku mogą przebiegać inaczej u poszczególnych osób. Sam proces wzrostu kostnego czy starzenia się jest kwestią indywidualną. Ostatecznie więc kwalifikacja pacjenta w implantologii odbywa się na podstawie badania klinicznego oraz specjalistycznej diagnostyki.

Wszczepianie implantów u młodych osób

U bardzo młodych osób wszczepienie implantów zębowych może być wyjątkowo wykonane z powodu wskazań ortodontycznych. W przypadku utraty zębów z różnych przyczyn implanty mogą służyć jako zakotwiczenie ortodontyczne lub mogą pomagać w zachowaniu prawidłowych przestrzeni międzyzębowych. Jeśli implanty będą wszczepione u dzieci, prawdopodobnie konieczne będzie wykonanie później korekty protetycznej lub implantoprotetycznej.

Implanty stomatologiczne u seniorów

Pacjenci powyżej 60. roku życia powinni być poddawani dokładnym badaniom kwalifikacyjnym. U nich częściej dochodzi do utraty zębów, jest więc potrzeba stosowania implantów i protez, jednak w tym czasie również częściej pojawiają się inne problemy charakterystyczne dla wieku. Zazwyczaj podniebienie jest nisko wysklepione, a przyczepy mięśni i więzadeł położone na szczytach wyrostków. Są to warunki niekorzystne dla protez ruchomych, dlatego najczęściej stosuje się w tej grupie implanty. U seniorów pojawiają się także problemy z podłożem kostnym, zachodzi więc potrzeba przeprowadzenia sterowanej regeneracji kostnej (GBR) materiałem kościozastępczym. Trzeba się liczyć także, z tym że dochodzenie do pełnej sprawności po wszczepieniu implantu może przebiegać u starszych osób nieco dłużej niż w innych grupach wiekowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest