Implantacja bezpośrednio po ekstrakcji zęba – kiedy to możliwe?

implant

Implant jest sztuczną formą przypominającą niedużą śrubę. Zastępuje on korzeń zęba, który został wcześniej usunięty. Implant stanowi podstawę, na której mocuje się koronę do złudzenia przypominającą prawdziwy ząb. Wiele osób obawia się, że po usunięciu zęba, będzie musiało przez bardzo długi czas oczekiwać na możliwość wstawienia implantu. Na szczęście nie jest to prawda.

Po jakim czasie od ekstrakcji zęba możliwe jest wszczepienie implantu?

Usunięcie zęba nie jest obojętne dla organizmu ludzkiego. Poza aspektem wizualnym brak zęba lub zębów może wpływać na migrowanie, lub rozchwianie pozostałych zębów. Z tego powodu ważne jest, aby możliwie jak najszybciej zastąpić brakującego zęba implantem i nie dopuścić do pojawienia się negatywnych zmian. W części przypadków można wykonać ten zabieg tego samego dnia, którego nastąpiła ekstrakcja zęba. Taki zabieg nosi nazwę implantacji natychmiastowej. Jest to najbardziej polecany przez specjalistów rodzaj implantacji.

Nie zawsze jest możliwe wstawienie implantu tak szybko. Wstawienie implantu w czasie od 8 do 12 tygodni po ekstrakcji nazywane jest implantacją wczesną. W przypadku wstawienia implantu po czasie dłuższym niż 3 miesiące przeprowadza się implantację późną.

Kiedy możliwa jest implantacja natychmiastowa?

Implantacja natychmiastowa możliwa jest w przypadku pacjentów, u których nie występują przeciwwskazania w postaci nieprawidłowej wielkości wyrostka zębodołowego ani stanu zapalnego. W przypadku, gdy ma miejsce konieczność uzupełnienia wyrostka zębodołowego materiałem kościozastępczym, implantacja nie może odbyć się natychmiast.

Czas pomiędzy ekstrakcją zęba dobierany jest w zależności od stanu, potrzeb i możliwości finansowych pacjenta. Wpływa na niego wiele czynników.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest