Przed pierwszą wizytą

Szanowni Państwo.

Mając na uwadze, że obecnie CZAS każdego z nas jest wyjątkowo cenny, wprowadziliśmy w naszej praktyce kilka zasad planowania wizyt. Dzięki nim chcemy sprawić, żeby nikt nie musiał niepotrzebnie spędzać czasu w naszej poczekalni.

PACJENT „PIERWSZORAZOWY”

Każdy Pacjent, który pojawia się u nas na pierwszej wizycie, proszony jest o przyjście ok. 15 minut przed terminem wyznaczonej wizyty. Wówczas osoba taka zostanie poproszona o wypełnienie kart wpisowych, podpisania dokumentów związanych z RODO oraz czasem wypełnienia ankiet. Wszystkie te dokumenty wymagane sa przepisami prawa . Jeśli wypełnienie którejkolwiek z ankiet jest oparte o zasadę dobrowolności wówczas będzie to wyraźnie zaznaczone. Bez wypełnienia niezbędnych dokumentów nie możemy przyjąć Państwa w naszych gabinetach, co pociąga za sobą brak efektywnych działań z naszej strony.

Każdy pacjent proszony jest o przynoszenie na wizyty dokumentu tożsamości, ponieważ personel rejestracji zobligowany jest każdorazowo do sprawdzania tożsamości osób przyjmowanych w naszej klinice.

PACJENT „Z BÓLEM”

Każdy pacjent, który zgłasza się do nas z ostrym bólem, może liczyć na maksymalnie półgodzinną wizytę (nierzadko jest to wizyta tylko 15 minutowa, szczególnie w okresie, gdy nie jesteśmy fizycznie w stanie przyjąć większej ilości pacjentów). Pacjenci zgłaszający się z bólem wymagają interwencji, która pomoże w uśmierzeniu bólu i przygotuje pacjenta do wizyty właściwej, na której będziemy mogli sobie poradzić z bezpośrednią przyczyną problemu a nie tylko z jego objawem w postaci bólu. Niestety nie jesteśmy w stanie na takiej wizycie szybko założyć wypełnienia ani wykonać innych prac poza interwencyjnymi. Prosimy zrozumieć, że pacjenci bólowi są często przyjmowani najszybciej jak się da, ale właściwe leczenie, poza działaniami interwencyjnymi, wykonywane będzie dopiero na kolejnych zaplanowanych wizytach. Oczywiście nie piszemy tu o ewentualnych zabiegach usunięcia zęba, które w takich przypadkach bywa konieczne (wyjątki stanowić mogą trudne przypadki wymagające odpowiedniego przygotowania gabinetu lub wymagające wyjątkowo dużej ilości czasu ze względu na stopień skomplikowania zabiegu). Przede wszystkim musimy uszanować czas osób, które na wizyty czekają nierzadko po kilka tygodni.

PACJENT NA LECZENIE KOMPLEKSOWE

Pacjenci, którzy zgłaszają się do nas na leczenie planowe chcą, aby zająć się ich problemami stomatologicznymi w sposób kompleksowy, umawiani są najpierw na wizyty konsultacyjne. Takie wizyty obejmują często wykonanie podstawowych zdjęć rtg, zebranie wywiadu, uszczegółowienie oczekiwań pacjenta, zapoznanie się z taktyką planowania leczenia stomatologicznego. Na takie wizyty pacjent proszony jest o przyniesienie wszystkich posiadanych dokumentów związanych z dawnym leczeniem stomatologicznym, dawnych zdjeć rentgenowskich będących w posiadaniu pacjenta, wyników badań, które mogą być przydatne. Na takiej wizycie Pacjenci nie mogą się spodziewać, że zostaną wykonane jakieś inne działania niż planowanie leczenia. Zdarza się, że Pacjenci muszą zostać przekierowani do innych lekarzy specjalistów i dopiero po zebraniu kompletu informacji diagnostycznych można będzie zaplanować konkretny tok leczniczy danego Pacjenta.

PACJENT na wizytę kontrolną „TYLKO NA PRZEGLĄD”

Taka wizyta planowana jest na ok. 15 min. Niestety zdarza się, że pacjenci przekonani o tym, że zapewne nie mają nic wielkiego do zrobienia są informowani o konieczności umówienia wizyty z przygotowaniem planu leczenia. Są to często wizyty dużo dłuższe, wymagające wcześniej wykonania wizyt higienizacyjnych. Zdarza się tak najczęściej gdy pacjenci przez wiele lat nie odczuwali potrzeby przychodzenia na wizyty kontrolne, a do przyjścia do gabinetu skłoniły ich drobne dolegliwości, które potrafią często być sygnałem dużo poważniejszych, niż oczekiwane, problemów. W takim wypadku pacjenci muszą się także liczyć, że rozpoczęcie leczenia możliwe będzie dopiero po przygotowaniu odpowiedniego planu.

PACJENT „ZE SKIEROWANIEM” na leczenie od lekarza z innego gabinetu.

Pacjenci sierowani do nas przez lekarzy z innych gabinetów proszeni są o zgłaszanie tego faktu podczas rejestracji wizyty.

Kierowani doświadczeniami z lat wcześniejszych praktykujemy obecnie krótkie konsultacje przed umówieniem właściwej wizyty, na której możemy zrealizować zadania postawione przed nami i opisane w skierowaniu od lekarza prowadzącego. Takie krótkie wizyty trwające zazwyczaj 5-10 min mają na celu wyeliminowanie niezamierzonych, jednak wcale nie tak rzadko, niemożliwych do zrealizowania działań które stawiają przed nami lekarze kierujący. Prosimy zrozumieć, że często zadania zlecane przez innych lekarzy wymagają stosunkowo dużej ilości czasu , czasami specjalnego przygotowania gabinetu oraz zespołu, głównie z powodu stopnia skomplikowania zlecanego działania. Wówczas to cały zespół jednostanowiskowy musi być gotowy do działania.

Krótkie wizyty konsultacyjne pozwalają nam wyeliminować sytuacje, w których pacjent mając zarezerwowane np. dwie godziny na zabieg dowiaduje się po wykonaniu wstępnego zdjęcia rtg ,że w jego przypadku działania zlecone w skierowaniu nie są możliwe do wykonania, co pociąga za sobą w konsekwencji, że pacjent wraca niepocieszony do domu, a nasz zespół ma niezaplanowaną długą przerwę w pracy, podczas której mógł przyjąć innego oczekującego na zabieg pacjenta, ale którego nie jesteśmy już w stanie do gabinetu zprowadzić.

W przypadku pacjentów którzy nie są w stanie pokazać się na krótkiej wizycie przed zabiegiem, możliwa jest konsultacja mailowa. Należy wówczas przesłać na nasz adres mailowy zdjęcie rtg lub skan zdjęcia i opisać problem lub załączyć skan skierowania. Takie krótkie konsultacje przed zabiegami są u nas bezpłatne. Pacjenci którzy są skierowani od innych lekarzy a nie posiadają ze sobą zdjecia rtg na wstępnych wizytach przed zabiegiem rozliczają się jedynie za wykonane zdjęcia rtg.

PACJENT na wizytę „PLANOWĄ”

Każdy Pacjent, który rozpoczął u nas leczenie lub jest po wstępnych wizytach z planem leczenia dostaje informację ile wizyt i w jakim odstępach czasowych musi sobie zarezerwować. Oczywiście bywają plany leczenia, które obejmują działania interdyscyplinarne, czyli u wielu lekarzy, co pociąga za sobą konsekwencję , iż nie zawsze możemy przewidzieć jak długo całe leczenie będzie trwało. Mimo wszystko staramy się zawsze maksymalnie dopasować do możliwości czasowych Pacjenta.

Wizyta POTWIERDZONA

Szanowni Państwo. Wszyscy nasi pacjenci, którzy mają umówione wizyty, powinni się spodziewać na dzień przed zaplanowanym terminem wizyty telefonu (czasem smsa, maila lub kontaktu przez komunikator o ile taka byla prośba Pacjenta) z naszej rejestracji, z prośbą o potwierdzenie czy aby ustalony wcześniej termin nie koliduje z Państwa bieżącymi planami. Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach wiele działań ulega przesunięciom, a nie zawsze możemy wszystkie plany idealnie ze sobą zsynchronizować. Odwołanie wizyty na dzień przed planowanym terminem , umożliwi nam zadziałanie i zamianę wizyt innych pacjentów. Czasem staje się to okazją dla osób mających przed sobą długi czas oczekiwania na wizytę. Niestety zdarza się czasem, że osoby pomimo umówienia terminu oraz potwierdzenia go tuż przed wizytą nie pojawiają się na wizytach. W naszej praktyce dzięki naszym zasadom dzieje się to niezmiernie rzadko, jednak zawsze jest to dla nas niemiłe zaskoczenie. W związku z tym, że zarówno Państwa Czas jak i nasz jest równie cenny obowiązuje w naszej praktyce zasada, że jeśli dwukrotnie jakiemuś Pacjentowi zdarzy się pomimo potwierdzenia przybycia nie stawić na umówionych wizytach, nie umawiania już danej osoby na kolejne wizyty. W przypadku jednak , jeśli taka osoba zechce dalej kontynuować leczenie w naszej klinice, zobowiązana będzie do pokrycia kosztów nieobecności na umówionych wcześniej wizytach. Każda godzina nieobecności pacjenta, a gotowości naszego personelu do pracy kosztuje 200 PLN. Uregulowanie kwoty będącej iloczynem godzin przestoju i kosztów/h uruchomi możliwość umawiania się na kolejne wizyty. Bardzo niechętnie sięgamy po taką formę rekompensaty, jednak na szczęście dotyczy to bardzo niewielkiego promila naszych Pacjentów 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest